องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
และหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2, 3
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี และการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อจัดแสดงนวัตกรรม ผลงาน และพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สมบูรณ์ เหมาะสมตามวัย สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,797