องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียง เข้าพบเพื่อรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านกกเชียง หมู่ 10 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง โดยนางขวัญชนก แสงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียง เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านกกเชียง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 48 คน ปัจจุบันเครื่องใช้สำนักงานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิดความชำรุดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,745