องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายสุรัตน์ จันทร์สว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอบางปลาม้า  ในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,703