องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้
นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (
CCTV) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะตำรวจภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ ร่วมพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,261,162