องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                           นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789