องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายศิริ โพธินามที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร นายเมธี สรรพคุณานนท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย ในประเภททั่วไป และได้รับรางวัลชมเชย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจสำนักนายกรัฐมนตรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789