องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..“วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในในพิธีทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน ประจำปี 2562 โดยมีนายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายปรีชา มีสมศักดิ์ นายศิริ โพธินาม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีฯเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   โดยกิจกรรมในงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน ประจำปี 2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีดังนี้

                   - พิธีไหว้ศาลพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
                   - พิธีมอบรางวัลแด่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย แบ่งออกเป็นข้าราชการ 19 ราย ลูกจ้างประจำ 2 ราย และพนักงานจ้าง 14 ราย

                   - พิธีมอบรางวัลแด่บุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแล และ บำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   - พิธีทำบุญ ถวายเพลพระสงฆ์ และ เจริญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789