องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม นายสำเภา วีระนนท์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิ์ลังกา อำเภอบางปลาม้า

                                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย
นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,
หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม นายสำเภา วีระนนท์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิ์ลังกา อำเภอบางปลาม้า โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,650,440