องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า

                    นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้มีการปฏิบัติสืบทอดกันอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่เดิม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,201,372