องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) เพื่อป้องกันการระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day Fighting COVID – 19 ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโดยรอบบริเวณสำนักงาน โดยมี คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,450,119