องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..มอบยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เจลให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี, สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เจล เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1. มอบน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 25 ลิตร และแอลกอฮอล์เจลจำนวน 100 ขวด ให้แก่สำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

                   2. มอบแอลกอฮอล์เจลจำนวน 1,100 ขวด ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

                   3. มอบน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 12 ลิตร และ แอลกอฮอล์เจลจำนวน 635 ขวด ให้แก่อำเภอ

บางปลาม้า

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,450,333