องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..มอบเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 9 ห้องประชุมนางพิมพ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินจำนวน 3,326,568 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุง จัดหาสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 9 ห้องประชุมนางพิมพ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,397,189