องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย (1 ไร่แก้จน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของนางสอาด สุนทรวิภาต เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย (1 ไร่แก้จน) โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอหนองหญ้าไซ, เครือข่ายกำนันในอำเภอหนองหญ้าไซ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกรในอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของนางสอาด สุนทรวิภาต เลขที่ 83
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นการจัดหาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,435,388