องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยมี นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายบารมี เที่ยงธรรม ประธานมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี, นางลักขณา หิรัญรัตน์ ประธานชมรมกู้ภัยจักรนารายณ์, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการกู้ชีพ – กู้ภัย โดยจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานกู้ภัยในเรื่องของเทคนิคการกู้ภัยสมัยใหม่และการใช้เครื่องมือตัดถ่างในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างประจำในแต่ละอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอศรีประจันต์ และอำเภออู่ทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,815,324