องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเอง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,678,795