องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER ONE กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2021 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

                       นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER ONE กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2021 โดยมี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู – อาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีเวทีในการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,832,592