องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอและผู้ช่วยเหลือ นายทะเบียนอำเภอและและทะเบียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอและผู้ช่วยเหลือ นายทะเบียนอำเภอและและทะเบียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่งานเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,832,438