องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..ประชุมแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (กรณีพ้นจากตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการประชุมแนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. (กรณีพ้นจากตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,832,603