องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..การฝึกอบรมวิทยากรในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการฝึกอบรมวิทยากรในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ ขึ้น เพื่อสร้างวิทยากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมแก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการเลือกตั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้และให้การอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,966,285