องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) เมื่อวันที 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) เมื่อวันที 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง การเต้น และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม มีทักษะทางสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,966,289