องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่การเลือกตั้งที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,966,268