องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..ต้อนรับคณะจากจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช

                           นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย นายสุธีร์ ลอยมา หัวหน้าศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก และเจ้าหน้าที่ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯร่วมต้อนรับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,115,512