องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายจตุพร อุ่นวิจิตร นายธงชัย กล่ำจตุรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2563 จำนวน 489,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องสร้างอากาศความดันสำหรับห้องปลอดเชื้อทางทันตกรรม จำนวน 5 ชุด เพื่อให้โรงพยาบาลได้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอบางปลาม้าและพื้นที่ใกล้เคียง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,839,412