องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ พื้นที่อำเภอสามชุก

                           นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเมธี สรรพคุณานนท์ และ ว่าที่ร้อยตรีภูวฤณ ภูริธรจินดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำชุดปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ พื้นที่อำเภอสามชุก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขยายวงกว้างในหลายเขตพื้นที่ และในอำเภอสามชุกได้ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางอำเภอสามชุกจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย รวมถึงบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะในระยะ 50 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,688