องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภา่พ..แนะนำตัวที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                            นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่มีอายุน้อยที่สุด จำนวน 3 ราย ได้แก่ เด็กหญิงธิดาพร ชาวห้วยหมาก อายุ 9 ปี โรงเรียนวัดวรจันทร์,นางสาวสุพัตตรา แซ่ซิ้ม อายุ 16 ปี โรงเรียนสงวนหญิง และนางสาวพันธุ์ทิวาพร ทักขพาณิชย์ อายุ 16 ปี โรงเรียนสงวนหญิง แนะนำตัวกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,785