องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (แถวหน้าสุด) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,418,868