องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..รับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ต
มิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวคิดที่จะดำเนินการจัดทำ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต” นำเสนอในรูปแบบศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล ความยาว 15 - 20 นาที เพื่อบอกเล่าเรื่องราว “สุพรรณภูมิ - จุดกำเนิดประเทศไทย” ในด้านสถาปัตยกรรม ผังเมืองวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เครื่องนุ่งห่ม และทุกอย่างที่เป็นวิถีความเป็นอยู่ในสมัยโบราณ ติดตั้งบนจอขนาดพิเศษที่ตัวอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและการเรียนรู้ให้กับชาวสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,608,302