องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธิส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงาน ตามโครงการส่งเสริมระบบโซล่าเซลสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงาน ตามโครงการส่งเสริมระบบโซล่าเซลล์เซลสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านหนองศาลาภายใต้โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (จังหวัดสุพรรณบุรี) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่จำนวน 2 เครื่อง และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 ตู้ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านหนองศาลา เพื่อช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเพื่อบริโภคและส่งออกไปยังต่างประเทศ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,838,612