องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..มอบเงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบเงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5,000,000 บาท ให้กับสาธารณสุขสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,404,639