องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ...พิธีเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ วัดวัดบ้านทึง อำเภอสามชุก

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก, หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2564 ณ วัดวัดบ้านทึง อำเภอสามชุก

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,092,912