องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ เพื่อนำไปใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,498