องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมเตรีมการจัดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรีมการจัดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยเกียรติยศนายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ฮินดูบราซิลและแพะเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดงาน การแบ่งประเภทและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวดพันธุ์สัตว์ต่างๆ โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,209