องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุและสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลารวมใจ วัดเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุ และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลารวมใจ วัดเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช และเป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 100 ปี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,358,953