องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ตรวจติดตามการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

                          นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้อง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจติดตามการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 16,513 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,365