องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                โดยในการประชุมฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ภูนท สลัดทุกข์ อนุกรรมาธิการพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ,นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายฉลองกรุง ภคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจำคณะสหวิยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทราบ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,568