องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

มอบรถยนต์ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบรถยนต์ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการ โดยมี พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,300