องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และตัวแทนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสงค์ขอถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 จากคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยรองศาสตราจารย์ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานคณะทำงาน โดยผลการตรวจประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมขอรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้คะแนน 100% เต็ม

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  17,839