องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน และลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง และ เขตพื้นที่อำเภออู่ทอง

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง และ เขตพื้นที่อำเภออู่ทอง โดยเป็นประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนดคือ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ชนิดใดมาก่อน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,105,907