องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ เขตพื้นที่อำเภออู่ทอง

                                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า” ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอู่ทอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ เขตพื้นที่อำเภออู่ทอง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,106,071