องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ประชุมการจัดงานวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย รวมพลังสามัคคี ภักดี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัสุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม การจัดงานวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทยรวมพลังสามัคคี ภักดี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณโดยมี นางมาริสา วัยธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นายประสิทธิ์ เวชประสิทธิ์ นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สมาคมเมโลเดียน เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือเพื่อน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายเพื่อทรงใช้สอยตามอัธยาศัย แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  17,806