องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย, วัดถ้ำกลองเพล, ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา, โครงการเจาะบ่อบาดาลพลังงาแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และกลุ่มแปรรูปปลา บ้านโนนปอแดง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย, วัดถ้ำกลองเพล,ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา, โครงการเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และกลุ่มแปรรูปปลา บ้านโนนปอแดง อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอโครงการและผลงานที่โดดเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,740,957