องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม To Be Number One ประเภทต่าง ๆ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม To Be Number One อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ .นายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม To Be Number One ประเภทต่าง ๆ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม To Be Number One อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,741,192