องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง Conference Room และห้องประชุมศูนย์สั่งการและแจ้งเหตุฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                        นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 56 คน ในโอกาสศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง Conference Room  และห้องประชุมศูนย์สั่งการและแจ้งเหตุฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  632,019