องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี(โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 13) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออู่ทอง

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 13) โดยมี นายอดุลย์ ปัญสิงห์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดปทุมสราวาส,นายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิด ฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออู่ทอง

                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยจัดการฝึกอบรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออู่ทอง และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2565 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,404,875