องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการมหกรรมแสดงสินค้าของดีภาคกลาง เพื่อส่งเสริมสินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดยุคใหม่ในสังคมดิจิทัล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมแสดงสินค้าของดีภาคกลาง เพื่อส่งเสริมสินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดยุคใหม่ในสังคมดิจิทัล โดยมี นายชูพงศ์ คำจวง อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดใหม่ในสังคมดิจิทัล เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการผู้ซื้อ – ผู้ขายสินค้า ทำให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
โดยดำเนินการจัดโครงการ ฯ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2565
ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค อำเภอเมืองสุพรรณบุรีภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด อาทิ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่ง เครื่องหนัง ฯลฯ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,005,160