องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (โครงการค่ายปันฝัน อบจ.สุพรรณบุรี)

                     วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(โครงการค่ายปันฝัน อบจ.สุพรรณบุรี)โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี คณะครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการทางการศึกษา ช่วยแนะแนวให้นักเรียนเข้าใจความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของตนเอง รับรู้ถึงโอกาสทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาเรียน วิธีการเรียน การแบ่งเวลาทำกิจกรรมต่างๆการวางแผนข้อมูลศึกษาต่อ การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนและชีวิตในสถานศึกษา โดยมีรุ่นพี่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรในการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,741,088