องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

                          วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ  สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE โดยมีนายชนาภัทร  เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางพรลภัส  ทองศิริพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี จำนวน 8 คน เป็นตังแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,066