องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7)

                        วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 โดยมีนายสิน  อารยะจารุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา นายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนสวนแตงวิทยา จำนวน 150 คน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2566 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่  

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,061