องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน

                      วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางเธียรินทร์  ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมโภช  ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พันเอก จรัญวิชญ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษดูงานการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนวจังหวัดสุพรรณบุรี และปรึกษา พูดคุยถึงแนวทางในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในอนาคต  

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,196,660