องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

                        วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ นางรัตนาวลี วิจัยพาณิชกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้อง นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบจ. และคณะชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ การดำรงชีวิตทั้งในด้านสุขภาพด้านเศษฐกิจพอเพียงและการฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารสีส้ม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง และนำคณะชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองพี่น้อง เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหนองคันจาม จังหวัดนครนายก โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปักธงชัย) จังหวัดนครราชสีมา โครงการเรือนจำท่องเที่ยว Cook&Cooff @ เขาพริก ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง จังหวัดนครนายก

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,285,597